top

 

Laserskæring

Hos MOHO Works er vi specialister i laserskæring af metal


I plade- jern- og metalindustrien er laserskæring den mest fleksible og mest anvendte metode til udskæring af emner. Laserskæring foregår på den måde, at man udskærer et emne med en laserstråle i en plade med en laserskærer, som er CNC styret – dvs., at selve laserskæringen sker ubemandet og automatisk ud fra et program, som er indlæst gennem en digital tegning.

En laserskærer kan arbejde i mange forskellige materialer som almindeligt stål, rustfast stål, aluminium og andre metaller samt i mange ikke-metalliske materialer. Grundet den komplekse teknologi kan man skære med mindre end 0,1 mm nøjagtighed med skarpe hjørner og med et minimum af varmepåvirkning.

Hos MOHO Works kan vi håndtere laserskæring af plader op til 2500x1200 mm, samt skære i en pladetykkelse op til 20 mm, hvoraf vi typisk producerer godstykkelser fra 0,5 mm til 5 mm.

Afgratning

Vores kunder stiller høje krav til kvalitet og finish, blandt andet i fødevareindustrien, hvor rustfrit stål skal leveres gratfrit. Fra laser- og stanseprocessen kommer der ofte en uønsket grat eller opsprøjt, som skal fjernes for, at råemnet er klar til videre forarbejdning. Der må ikke være skarpe kanter eller grater på synlige emner indenfor fødevareindustrien, hvilket er kendetegnet for hele procesindustrien. Det kan have store konsekvenser for en produktion, hvis en produktion bliver stoppet pga. hygiejnemæssige årsager, i form af eventuel tilskadekomst ved de skarpe grat.

Hos MOHO Works har vi to separate slibecentre til adskillelse af sortjern fra rustfrit stål og aluminium.