top

 

Teknik

MOHO Works bestrider alle dele af processen indenfor metalforarbejdning

MOHO Works kan levere 100% færdige emner

Her beskrives hvilke processer vi håndterer internt, samt hvilke underleverandører vi ofte gør brug af, for at kunne levere 100% færdige emner.


Forberedelse

Teknisk sagsbehandling

Processen begynder idet du som kunde kontakter MOHO WORKS. Det er vigtigt at vi får alle relevante informationer fra dig, således at det leverede produkt i sidste ende lever op til dine forventninger. Derfor har vi forventninger til dig om, at du tager medansvar for overlevering af informationer.

Teknisk tegning

Indenfor metalforarbejdning skaber vi 3D emner baseret på 2D tegninger. Emnet designes som 3D, udlægges som 2D til vores produktion og leveres i sidste ende som et 3D emne. Det stiller store krav til at tegningsmaterialet er ”up to date”. Der stilles en lang række krav til tekniske tegninger til brug inden for metalforarbejdning, det er derfor vigtigt at tegningsmaterialet overholder gældende standarder. Vores tekniske tegnere kan bistå denne proces.

Tekniske programmer

Til brug i den videre forarbejdning udlægges tegningerne til 2D programmer, som kører i vores laser eller stansemaskiner. Det stiller igen nye krav til tegningsmaterialet og udlægning af programmet.

Pladeskæring

Produktionsstart

Når ovenstående er på plads, er vi klar til at sætte den fysiske produktion i gang. At styre den videre proces stiller store krav til produktionsstyringssystemet. Hos MOHO WORKS har målet været at sikre en ”State of the art” IT platform inkl. produktionsstyringssystem, som gør at alle aktører i processen til enhver tid har den relevante og korrekte information til rådighed. Med indbyggede kvalitetscirkler sikrer vi løbende forbedringer, med input fra alle involverede i hver enkel produktion. Du er som kunde velkommen til at få et indblik i, hvordan vi har skabt det papirløse system.

Laserskæring

På baggrund af de tekniske programmer skærer vi de enkelte emner. Vores Trumpf laser kan håndtere plader op til 2500x1250mm, hvilket dermed er den maksimale størrelse for hvor stor en delkomponent kan blive. Vi kan skære i en pladetykkelse på op til 20mm, men vi producerer typisk i godstykkelser fra 0,5mm til 5mm.

Stansning

Stanseoperationen benytter ligeledes de tekniske programmer til at stanse emnerne. Vores Trumpf stans kan håndtere plader op til 2500x1250mm og stanse i godstykkelser op til 8mm. Vi har mere end 500 værktøjer til vores stans, hvilke gør at vi kan klare næsten enhver opgave.

Slib/Buk

Afgratning

Vores kunder stiller høje krav til kvalitet og finish. Fra laser og stanseprocessen kommer der ofte en uønsket grat eller opsprøjt, som skal fjernes for at råemnet er klar til videre forarbejdning. Vi har to separate slibecentre til adskillelse af sortjern fra rustfrit stål og aluminium.

Bukning

Stort set alt hvad vi producerer skal bukkes. Det strækker sig fra emner af få millimeter op til 4 meter. Emner går fra at have et enkelt buk, til at have en række af kompliceret buk. Det er en krævende opgave som stiller store krav til både maskinerne, værktøjerne og operatørerne. Med et stort flow af meget forskelligartede opgaver er programmering og dokumentation afgørende for, at vi fremover kan reproducere samme kvalitet.

Presbefæstelse

Mange emner skal have et stag med gevind eller en møtrik til montage. Vi har forskellige teknikker til rådighed til montage; en presstag, boltsvejs, nitter, etc.

Svejs

Manuel svejsning

Vi benytter os af forskellige svejse og lodde teknologier afhængigt af krav og materiale. Vi arbejder primært i jern, rustfrit stål og aluminium, men kan også håndtere andre materialer.

Robot svejsning

Vi kan tilbyde seneste teknologi inden for robotsvejsning. Med vores Trumpf laser svejserobot kan vi udføre opgaver som ikke er muligt at lave på traditionel vis. Det har åbnet op for et utal af muligheder og i en kvalitet og styrke, som ellers ikke er mulig.

Punktsvejsning

Punktsvejsning kan bruges til mange montage formål. Styrke, finish og ensartethed er de typiske kriterier. Vi har en stor punktsvejse afdeling med forskellige teknologier til rådighed og udfører opgaver i jern, rustfrit stål og aluminium.

Øvrigt

Montage

I forbindelse med produktion kan der i større eller mindre grad være behov for montage. Montage kan være mange ting, i nogle tilfælde er det egentlig færdiggørelse med montage af komponenter leveret af kunden. I andre tilfælde kan det være montering af midlertidige befæstelse, til videre brug i processen. Det kan også være enkelt samling af flere delkomponenter produceret af MOHO Works.

Dreje/Fræs

Vi udfører dreje og fræse opgaver som supplement til pladeforarbejdningen. Vores maskinpark er særligt egnet til prototyper og små serier, med fokus på mindre emne størrelser. Vi forarbejder i jern, rustfrit stål, aluminium, kobber, plast og andet.