Hvem er MOHO Works

Vi er et team af motiverede og kompetente folk der ved hjælp af robotter og anden højteknologi, konstruerer og bearbejder tyndplade metal.

Vi stræber efter det perfekte og søger mod grænserne af det teknisk mulige ved hjælp af den nyeste teknologi.

Vi samler på succeser, store som små. Som virksomhed, men i lige så høj grad på det personlige plan. Verden ændrer sig, bl.a. med brug af Artificiel Intelligence, som over de seneste år har gjort sit indtog. Men hos MOHO Works er og vedbliver vores medarbejdere med, at være vores vigtigste ressource.

Vi tilstræber, at skabe de bedste rammer for, at alle i huset kan have glæde af ”en god hverdag”. Det er godt for den enkelte medarbejder og smitter af på oplevelsen for vores kunder.


Hvor er vi på vej hen

Over de sidste 11 år hvor vores direktør og ejer, Morten Holm, har haft virksomheden, har den været under konstant forandring. Der har været en kontinuerlig udvikling i virksomheden, hvor hver en sten er blevet vendt. Virksomheden har bevæget sig fra, at være en ”sort smed” til at være en ”laboratorie smed”. Virksomheden bygger på LEAN, alting har sin plads og her er rent og pænt. Det skaber et godt arbejdsmiljø og er med til at skabe den produktive arbejdsdag.

 

For at vedblive med at være relevant, vil vi fortsat investere i ny tidssvarende teknologi. Det udfordrer teamet og giver os viden der er en forudsætning for, at vi fortsat kan producere i Danmark. Det er vi er meget stolte af og det understøtter samtidig vores grundfilosofi -

”Vi skal være lidt bedre i dag, end vi var i går”.

Hvem er vores kunder

Vores kunder er typisk virksomheder, der skal have en løsning på at udvikle deres eget produkt eller hvor produktet indgår som en del af noget større. Typisk er de specialiseret indenfor en branche hvor der stilles store krav til deres produkt fra deres kunder.

Vores kunder er alt fra start-ups til gamle veletablerede virksomheder, men de har det til fælles, at de alle har brug for sparring i forbindelse med nyudvikling af nye produkter, optimering af eksisterende eller ønsker indsigt i de produktionstekniske muligheder som ny teknologi giver. Fælles er, at begge sider af bordet ønsker et langsigtet samarbejde med respekt for, at det skal være en forretning for begge parter.

Hvad kan du forvente

For os er gamle dyder som ordholdenhed og ordentlighed, det der gør en forskel mellem, at være leverandør og samarbejdspartner. Moho Works ønsker ikke blot at være en leverandør. Vi ønsker at indgå i et tæt samarbejde med vores kunder og sikre, at faktorer som kvalitet, leveringstid og priser overholdes som aftalt. Vi mener, at en åben og ærlig kommunikation er en forudsætning for et godt samarbejde, hvilket sparer både tid og penge for begge parter.

En god start på en opgave og et godt samarbejde er vigtigt for, at kunne levere den rigtige kvalitet til den aftalte tid.


Kvalitet og pris

MOHO Works er ikke de billigste. Vi leverer højkvalitets emner hvor der stilles krav til finish, ensartethed, reproducerbarhed og forsyningssikkerhed.

Vi vil ikke være billigst, men vi vil gerne tilbyde en god balance mellem kvalitet og pris. Vi ved, at teknologien skal arbejde for os og med os.

Med kombinationen af teknologi, maskine, mand og viden optimerer og konstruerer vi opgaverne således, at vi i sidste ende kan levere et færdigt produkt af høj kvalitet og tilfredshed for kunden.

MOHO Works A/S

Vi skal være lidt bedre i dag, end vi var i går

© Copyright 2023 MOHO Works A/S

RSS FeedPersondatapolitik

© 2024 IKKE AKTIVERET LICENS — Designed by DAN®